I det kommande numret av JAMA Psychiatry redogör professor Per Carlbring, tillsammans med ett internationellt forskningsteam, för en ny forskningsstudie, Self-guided App-Based Virtual Reality Cognitive Behavior Therapy for Acrophobia: A Randomized Controlled Trial, att kognitiv beteendeterapi mot akrofobi kan självbehandlas genom smartphones och billiga VR-glasögon.

Sänker tröskeln för att faktiskt komma i åtnjutande av effektiv behandling” – Per Carlbring.

Bilder från appen ZeroPhobia
Bilder från Zerophobia

 

Betydelsen för forskningsstudien visar att kognitiv beteendeterapi för behandling av höjdskräck kan genomföras utan att man ens behöver träffa en terapeut ansikte mot ansikte. Därtill blir det också ett billigare alternativ för den som kanske inte har råd med behandling hos en terapeut. Vidare om fördelarna, som forskningsstudien pekar på, konstaterar Per Carlbring också att ”det sänker tröskeln för att faktiskt komma i åtnjutande av effektiv behandling”.

Målet med forskningsstudien var att utforska effekten och fastställa användarvänligheten av 0Phobia (ZeroPhobia), en app baserad på VR och kognitiv beteendeterapi. Forskningsstudien visar att 0Phobia verkar kunna reducera akrofobi-symptom. Avslutningsvis är forskningsstudien den första som visar att VR-behandling av akrofobi kan genomföras hemifrån.

Referens

Donker, T., Cornelisz, I., van Klaveren, C., van Straten, A., Carlbring, P., Cuijpers, P., & van Gelder, J.-L. (2019). Effectiveness of Self-guided App-Based Virtual Reality Cognitive Behavior Therapy for Acrophobia: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2019.0219

Intresserad av att läsa mer?

Klicka här för att ta del av hela forskningsartikeln i JAMA Psychiatry.

Läs mer om ZeroPhobia-appen.

Läs mer om Per Carlbring.