Victoria Blom är för närvarande post doc på Psykologiska institutionen och samarbetar huvudsakligen med Petra Lindfors på Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi kring frågor om balans mellan arbete och övrigt liv i förhållande till olika aspekter av hälsa bland yrkesarbetande kvinnor och män.

Victoria har också forskningssamarbeten på GIH och Karolinska Institutet.