MFS-stipendium, utomhusstudier med höga berg i bakgrunden

Bakgrunden är förhållandena inom första linjens psykiatri, nämligen primärvården i invandrartäta områden i Sverige med hög psykisk ohälsa, där tillgången till evidensbaserad psykoterapeutisk behandling inte är tillgänglig för alla patienter.

Cecilia Eissman är kliniskt verksam inom ett sådant område, nämligen Botkyrka kommun. Psykoterapeuters erfarenhet är att patienter som har ett tankesätt präglat av en grupporienterad kultur ofta erbjuds samtal av mer rådgivande eller stödjande karaktär. De får inte tillgång till evidensbaserad psykodynamisk kort- eller långtidspsykoterapi, fast psykoterapeuterna kan bedöma att det vore det mest lämpliga för dem.

I Indien finns en långvarig erfarenhet av detta vid institut, som både utbildar psykoterapeuter och erbjuder psykoterapeutisk behandling.

Handledare för projektet är Bo Vinnars.


Läs mer om MFS vid Stockholms universitet