Psykologiska institutionen fortsätter att vidareutveckla vårt samarbete med the Department of Psychology and Pedagogy vid National University of Ostroh Academy (NUOA) i Ukraina och de nu beviljade medlen (drygt 156 tkr) kommer att användas till student- och lärarutbyten.

Linnaeus-Palme partnerskap är finansierat av SIDA.

Läs mer om Linnaeus-Palme på www.utbyten.se