Maria Larsson
Maria Larsson

Professor Maria Larsson har tillsammans med Erika Jonsson Laukka (PI), Laura Fratiglioni, Miia Kivipelto och Ingrid Ekström, samtliga vid Karolinska institutet, erhållit 4,8 miljoner kr från Vetenskapsrådet för ett projekt rörande ”Luktfunktion, kognitivt åldrande och demens”.

Tidig upptäckt av demens och ökad förståelse av de underliggande mekanismerna för sensorisk och kognitiv nedgång i åldrandet kan hjälpa oss att främja ett hälsosamt åldrande och motverka demens i den äldre befolkningen. 

Läs mer om Maria Larsson

Vetenskapsrådet har den 4 november fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap 2020.

Läs mer om utlysningen och beslutade bidrag på vr.se

 

Professor Maria Larsson has been granted a research grant from the Swedish Research Council for the project "Olfaction, cognitive aging and dementia". Primary investigator is Erika Laukka at Karolinska Institutet.

The grant amounts to 4,8 MSEK over 4 years.

Read more about Maria Larsson

More information from the Swedish Research Council