Professor Magnus Sverke i Sydafrika
Professor Magnus Sverke i Sydafrika
 

Läs mer om listan på www.researcresearch.com

Sverkes forskningsintressen omfattar organisationsförändringar och deras effekter bland anställda, nedskärningar och anställningsotrygghet, flexibilitet på arbetsmarknaden och tidsbegränsade anställningar, attityder och välbefinnande, arbetsklimat och arbetsmotivation, fackligt relaterade attityder och beteenden samt karriärutveckling.

Flera av de studier Sverke medverkar i undersöker konsekvenser av organisatoriska förutsättningar (struktur, klimat, ledarskap) och förändringar (personalneddragning, sammanslagning, privatisering) för individen.

Magnus Sverke är föreståndare för Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi vid Psykologiska institutionen.

Läs mer om Magnus Sverke.