Docent Maarit Johnson. Foto: Jan Nordén.
Docent Maarit Johnson. Foto: Jan Nordén.

"Självkänsla är ett ämne som berör och som förälder vill man ju att ens barn mår bra och utvecklas till en stark och trygg individ. Vi blev nyfikna på att höra vad forskare på självkänsla hade att säga och fick möjligheten att prata med Maarit Johnson, docent och universitetslektor, forskare vid Stockholms universitet. Maarit har skrivit boken ”Självkänsla och anpassning”, en bok som tar upp aspekter av självkänslan som annars inte fått mycket uppmärksamhet."

Så lyder ingressen, men varför inte läsa själva intervjun också?
www.dittbarnochdu.se/vad-sager-forskaren-om-sjalvkansla/

Läs mer om Maarit Johnson.