Professor emeritus Lars Bergman inleder med att det förstås är bra att vara fri från psykisk ohälsa som depression eller ångestillstånd, men en stor del av våra möjligheter att må bra hänger på vår subjektiva livstillfredsställelse. Denna bestäms till stor del av grundläggande personlighetsegenskaper och bara mer tillfälligt av till exempel försämrad hälsa eller förändringar av ekonomiska förhållanden.

Professor Petra Lindfors (docent då intervjun gjordes) pekar på sex faktorer som krävs för psykologiskt välbefinnande.

  1. Positiva, fungerande sociala relationer till andra människor.
  2. Självkännedom, att man har accepterat sig själv som man är.
  3. Personlig utveckling. Att man fortsätter att utvecklas inom sitt yrke eller inom sin fritid.
  4. Ett visst mått av autonomi, självständighet, och att man kan stå upp för sig själv.
  5. Förmåga att hantera vardagen.
  6. En känsla av mening med livet, att man gör något meningsfullt ur egen synvinkel och är delaktig i samhället.

Även Gunnel Jacobsson, leg psykoterapeut, citeras angående hotande dalar i livet. "På grund av bland annat arbetslöshet, bostadsbrist och ökad konkurrens kastas dagens unga ut i ett slags ingenmansland. Och känslan av osäkerhet kan när som helst övergå i en kris."

Petra Lindfors får avsluta artikeln med den lite mer filosofiska frågan: "Går det verkligen att förbereda sig på livet? Och måste vi det?"

Läs hela artikeln av Carolina Chreisti Eriksson på www.aftonbladet.se/wellness