Professor Magnus Sverke
Professor Magnus Sverke

Översikten syftar till att belysa aktuell kunskap med avseende på att kvinnor och män i stor utsträckning arbetar i olika sektorer, befattningar och yrken och med olika arbetsuppgifter.

Projektledare är Magnus Sverke.

Rapporten, som beräknas vara färdig i mars 2016, kommer att skrivas av Petra Lindfors, Helena Falkenberg, Göran Kecklund, Linda Magnusson Hanson och Magnus Sverke.

Läs mer om uppdraget på www.av.se