Kristoffer Månsson, postdoktor
Kristoffer Månsson, postdoktor

De erhållna medlen motsvarar en dryg miljon kronor per år eller totalt 3,15 miljoner kronor för hela projektet.

Värdland för postdok-anställningen är USA.

Läs mer om Kristoffer Månsson på hans labbsida.

Läs mer om Internationella postdoks från VR.