Krig, tortyr och flykt, bokomslag
Krig, tortyr och flykt, bokomslag

Försteförfattaren Niklas Möller är i slutfasen av sin utbildning på Psykoterapeutprogrammet vid Psykologiska institutionen. Han är också verksamhetschef vid Röda korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala. Boken kom ut i höstas och beskrivs så här på förlagshemsidan:

"Hur påverkas vi människor av krig, konflikter och tortyr? Kan man någonsin bli densamme? Vad händer med oss när vi tvingas lämna våra hem och börja om i ett nytt land? Vad ska jag tänka på i mötet med en person som har erfarenheter lång bortom mina egna? Hur arbetar jag med tolk? Och vad kan vi som behandlare göra eller påverka?

Boken ger grundläggande kunskap om krig, tortyr och flykt. Den har sin bas teori och forskning, men bygger till stor del på författarnas många möten med människor som upplevt dessa svårigheter. Återkommande fallbeskrivningar ger inblick i deras erfarenheter och belyser hur patientsamtal kan gå till. Boken har en tonvikt på det psykologiska mötet, men är ingen manual för att bedriva behandling. Syftet är istället att ge nya perspektiv och att vara ett komplement till läsarens egna yrkesutövande.

Författarna har skrivit en bok för alla som arbetar inom eller är under utbildning till vårdande yrken."

Möller, N., Petrini, I., & Gustavsson, U. (2017). Krig, tortyr och flykt. Natur & Kultur. (250 sidor)