Driftsstörningen försvårar registreringen inför vårterminen 2018. När detta skrivs kommer nyregistrerade studenter inte in i Fastreg.

Vänligen avvakta och prova igen senare.