På Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet bedriver psykologstudenter terapi under handledning av yrkesverksamma legitimerade psykologer och psykoterapeuter. Inom ramen för denna verksamhet kan vi nu erbjuda kostnadsfri kognitiv beteendeterapi (KBT). Vi söker personer med en specifik fobi, det vill säga en stark rädsla för till exempel hundar, spindlar, höjder eller trånga utrymmen.

Är du intresserad?

E-posta Psykoterapimottagningen på infokbt@psychology.su.se

Läs mer om Psykoterapimottagningen.