På Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet bedriver psykologstudenter
terapi under handledning av yrkesverksamma legitimerade psykologer
och psykoterapeuter. Inom ramen för denna verksamhet erbjuds kostnadsfri
kognitiv beteendeterapi (KBT).

Anmälan och mer info: www.psychology.su.se/mottagning