Alexander Rozental
Alexander Rozental

NewScientist är ett brittiskt populärvetenskapligt magasin som (enligt dem själva) når 3 miljoner läsare varje vecka. Den 18 augusti publicerades artikeln "Can't stop procrastinating? Try cognitive behaviour therapy" där Alexander Rozental intervjuas om sin och kollegornas forskning på området.

Läs hela artikeln på www.newscientist.com

Läs mer om Alexander Rozental.