Du anmäler dig till kursen via www.antagning.se mellan den 13 december 2019 och den 13 januari 2020.

Du som redan anmält dig till kursen mellan den 16 september och 15 oktober kan komplettera din ansökan via www.antagning.se t.o.m. den 2 december.

Läs mer om Klinisk neuropsykologi: Teori och metodik, 15 hp