Jonas Ramnerö. Foto: Hans Bergman
Jonas Ramnerö. Foto: Hans Bergman

2017 års pris för Pedagogiska insatser (i vid bemärkelse) går till Jonas Ramnerö med följande motivering:

Vi är oerhört glada att få meddela att årets pris för Pedagogiska insatser i vid bemärkelse tilldelas Jonas Ramnerö. De många av oss som bevittnat denna store KBT läromästare förklara beteendeanalytiska uppkomst- och vidmakthållandeprocesser, har genast kapitulerat för en outsläcklig minneskonsolidering starkt präglad av appetativ kontroll. Jonas Ramnerö tilldelas priset för sitt långa, enträgna arbete med att lära ut inlärningspsykologi på ett lättförståeligt, underhållande och pedagogiskt skickligt vis; samt sina insatser för att förbättra undervisning och utbildningsmoment med hjälp av nya och spännande rön från spjutspetsforskning och vägledda laborationer.

Läs mer om Jonas Ramnerö.

 

2017 års pris för Uppsats för psykologexamen går till Stefan Deak och Glenn Kristoffersson och deras uppsats Rädslan för det som finns och inte finns – En randomiserad kontrollerad jämförelse av utfall mellan sedvanlig ensessionsbehandling och behandling med virtuella stimuli mot spindelfobi med följande motivering:

Deaks och Kristofferssons uppsats var teoretiskt välförankrad och mycket välskriven. Ämnet är aktuellt och kittlande och kan mycket väl vara startskottet för en ny era inom behandling av enkla fobier, på samma sätt som internetadministrerad psykologisk behandling började ta form för några årtionden sedan. En föredömlig uppsats inom KBT-området.

Handledare för uppsatsen var professor Per Carlbring och om du vill läsa uppsatsen själv så finns den att ladda ner på www.carlbring.se (PDF)

Läs mer om Beteendeterapeutiska föreningen (BTF) och årets övriga pristagare.