Vad är ett "konsolideringsbidrag"?

Syftet med bidraget är att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet som självständiga forskare. Inom ramen för utlysningen vill Vetenskapsrådet stödja forskare som har en vetenskapligt intressant forskningsidé och som kan omsätta och genomföra forskningsuppgiften och därmed föra forskningsfronten framåt eller fylla befintliga kunskapsluckor. (Från Vetenskapsrådets hemsida.)

Jonas Olofsson Foto: Psykologiska institutionen
Jonas Olofsson

Det var bara 4 projekt inom humaniora och samhällsvetenskap som fick bidraget i år (och Jonas Olofsson fick en reservplats, efter att en annan forskare tackat nej, och därför syns han inte på VR:s hemsida).

Projektet löper över 6 år, men vad ska det handla om?

– I projektet kommer jag att utforska hur doftsinnets hjärnnätverk skiljer sig från de mer välkända syn- och hörselsinnena, och vad det betyder för hur vi kan minnas och tänka kring dofter. Jag kommer att träna äldres minnesförmåga med hjälp av dofter och andra sinnesintryck, för att se hur hjärnans aktivitet och minneskapacitet påverkas. En stor del av projektet kommer att genomföras vid SUBIC, Stockholm University Brain Imaging Center.

Läs mer om Jonas Olofsson

Läs mer om SUBIC