Arbetslivet förändras – och vad händer då med individens villkor, förutsättningar, utvecklingsmöjligheter, engagemang och hälsa? Och hur hänger detta ihop med verksamheternas förhållanden, när det gäller ekonomi, juridik, teknik och organisation? Dessa frågor ska forskare och praktiker diskutera på den årliga konferens som Forum för arbetslivsforskning, Falf, anordnar.

Tidningen Sunt liv har intervjuat Johnny Hellgren inför konferensen den 17-19 juni i sommar.

- Konferensen vänder sig till såväl forskare som praktiker, som utifrån olika utgångspunkter vill bidra till en diskussion om utmaningarna i dagens arbetsliv. Det brukar förstås vara flest forskare, men vi har haft deltagare från fackförbund och arbetsgivarorganisationer, och även från arbetsplatser på konferensorten, säger han.

Läs hela intervjun på www.suntliv.nu