Johnny Hellgren
Johnny Hellgren

Johnny Hellgren har samarbetat med WorkWell sedan 2004.

WorkWell är en multidiciplinär forskningsenhet med forskarutbildning vid North-West University, grundad 1998. Deras vision är "to be internationally renowned as an African centre of academic excellence in economic and management sciences".

Director för WorkWell är professor Jaco Pienaar.

Sedan 2009 är Magnus Sverke Extraordinary Professor vid WorkWell.