Anslagsbeloppet är på 500 000 kr för 2020.

Läs mer om Jan Bergström

 

Assistant Professor Jan Bergström has been granted a project grant from Region Stockholm for the research project "Tolkförmedlad psykologisk behandling av posttraumatiskt stressyndrom".

The grant amount is SEK 500,000 for 2020.

Read more about Jan Bergström