Tina Sundelin disputerade vid Psykologiska institutionen 2015 med sin avhandling The Face of Sleep Loss. Våren 2019 återvänder hon som vikarierande universitetslektor till institutionen och projektet kommer att förläggas på Psykologiska institutionen/Stressforskningsinstitutet.

Projktet erhåller 4.285.000:- från Vetenskapsrådet.