Den här texten är från den 3 februari 2020. Se här för uppdateringar på universitetets centrala webb.

Utifrån Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer har Stockholms universitet gjort följande ställningstaganden:

  • Universitetet avråder tills vidare alla medarbetare och studenter att resa till Kina. Tjänsteresor dit beviljas inte under rådande omständigheter.
  • Medarbetare och studenter som nyligen har vistats i Hubeiprovinsen kan, i samråd med berörd chef/ansvarig kursansvarig, ges möjlighet att arbeta/studera hemifrån i två veckors tid efter hemkomst.
  • Alla planerade besök från samarbetspartners/gäster från Hubeiprovinsen avbokas tills vidare.

Samtliga studenter som planerat utbytesstudier i Kina har blivit kontaktade av universitetet och uppmanats att följa utvecklingen och UD:s rekommendationer. För närvarande befinner sig inga studenter från Stockholms universitet på utbyte i Kina.

Berörda studenter och medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade via ansvariga myndigheters webbsidor. Dessa uppdaterar information om utvecklingen och rekommendationer löpande. Aktuell information finns även på WHO:s webbsidor, se alla länkar nedan:

Har du frågor?

För frågor kring ditt arbete eller dina studier vid Stockholms universitet ska du i första hand kontakta din närmaste chef eller kursansvarig.

För generella frågor om utbrottet bör du i första hand söka information via ovanstående källor.

Frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisas till sjukvården via telefonnummer 1177 eller 1177.se.

Det går även att kontakta Studenthälsan, su.se/studenthalsan, för stöd.