Målsättningen är att kurser och program så långt det är möjligt ska genomföras som planerat, men bedrivas på distans.

Den senaste information om coronaviruset på universitetets centrala webb.

Information about the coronavirus in English.