Höstterminen 2020

Höstterminen 2020 börjar måndag den 31 augusti 2020 och slutar den 17 januari 2021.

Sommar 2020: 2 blommor utanför FHv 8

 

Antagning

Logga in och kontrollera din antagningsstatus på "Mina sidor" på antagning.se.

9 juli: Första antagningsbeskedet med svarskrav. Gå in på Mina sidor på antagning.se och svara om du fortfarande vill ha din plats.

Mitten av juli: Sen anmälan öppnar (i regel ej aktuellt för våra kurser).

24 juli: Sista svarsdag!

30 juli: Det andra antagningsbeskedet publiceras. Se Mina sidor på antagning.se

25 augusti kl. 12 - 27 augusti: Webbval av kurser inom Psykologi II - kurspaket och Psykologi II med inriktning mot PAO.

31 augusti: Höstterminen börjar!

 

Coronarelaterad information

Här kommer vi att informera om omständigheter som kan påverka studiestarten och höstens studier. Under våren har stor del av undervisningen skett genom e-mötestjänsten Zoom. Från och med 31 augusti planerar universitetet att i begränsad omfattning återgå till campusförlagd undervisning, i den takt det är möjligt och under förutsättning att myndigheterna så tillåter. Räkna dock med att undervisningen huvudsakligen kommer att ske online under terminens första två delar, 31 augusti - 2 november.

Kom ihåg att även fortsatt vidta de åtgärder ansvariga myndigheter rekommenderar i form av handtvätt, fysiskt avstånd och att stanna hemma om du är sjuk. Studenter som uppvisar symtom kan komma att avvisas från campus.

Läs mer:

 

Registrering med mera före terminsstart

Innan terminen startar ska du ha registrerat dig på den/de kurser du ska läsa under hösten. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på kursen/kurserna. Vissa kurser har även ett informationsmöte före terminsstarten som du inte bör missa - eventuellt i e-mötestjänsten Zoom (se länk ovan)!

Vi skickar information om registrering med mera till mejladressen som du angett på antagning.se. Vänligen tänk på att uppdatera din mailadress så att informationen kommer fram.

Mer information om hur du registrerar dig och vad som gäller vid kursstarten för just din kurs/dina kurser hittar du på kurs- och utbildningssidorna nedan, i några fall på institutionens egen sajt men annars i Utbildningskatalogen.

 

Reservantagning

Vi vet aldrig på förhand hur många reserver vi kommer att kunna ta in. Eventuella reserver kallas per e-post tidigast den 25 augusti. Om du står som reserv ska du inte närvara vid eventuellt informationsmöte eller liknande.

 

Programstudent

Du som redan läser på ett utbildningsprogram kommer att få information om registrering med mera inför höstterminen 2020 via e-post (den e-postadress som finns registrerad i Ladok).

 

Omregistrering

Omregistrering sker endast i mån av plats. Skicka in ditt önskemål om omregistrering till expeditionen@psychology.su.se. Ange fullständigt namn, personnummer och vilken kurs det gäller.

 

Omskrivningar i augusti

Läs mer om Anmälan till salstentamen samt logga in på Ladok för studenter för att se om du har någon omtentamen som du kan anmäla dig till.

 

Kursinformation på kurshemsida och i Athena

Generell kursinformation, t ex kursplan, kursanvisningar, kurslitteraturlista och länk till schema, finns på kursens sida i Utbildningskatalogen.

Som registrerad student hittar du kursmaterial och läraktiviteter i lärplattformen Athena. Där hittar du också schemat för de kurser du är registrerad på (under Innehåll->Kursinformation->Länk till schema). Även kommunikation mellan lärare och studenter sker i Athena. Ladda gärna ner appen Itslearning för snabb åtkomst till meddelanden och kursmaterial i din mobil.

Observera att du måste ha aktiverat ditt universitetskonto samt vara registrerad på höstens kurser innan du kan logga in på Athena och få tillgång till det material som finns där.

Läs mer om Athena på sidan IT för studenter.

 

Har du behov av särskilt stöd i studierna?

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet som erbjuds vid Stockholms universitet utgår ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta dina studier.

Din ansökan om stöd bör göras i god tid innan terminsstart då handläggningstiden kan variera.
Läs mer eller gör en ansökan

Läs mer om Psykologiska institutionens rutiner för särskilt pedagogiskt stöd

 

Kontaktuppgifter

Studentexpeditionen kan du kontakta via e-post expeditionen@psychology.su.se under hela sommaren.

Studievägledningen har stängt för bokade samtal 12 juni – 16 augusti. Du kan kontakta oss via e-post under denna period.

I behov av studiestöd? Se avsnittet här ovan!

För alla kontaktuppgifter, se Studentexpeditionen respektive Studievägledningen.

 

Mer information på (och om) webben

Läs gärna vidare om din kurs i Utbildningskatalogen och om att studera vid Psykologiska institutionen.

Ny utbildningsflik i sommar

Utbildningsfliken på institutionens webb kommer att byggas om under sommaren med motsvarande utseende och struktur som på su.se/utbildning. Vi kommer då också i mycket högre utsträckning än tidigare länka till central information, för att undvika dubbelpublicering och olika versioner av samma information. Kurs- och terminssidor flyttar alltså in i Utbildningskatalogen (men med länkar från vår sida). Mer om detta vid lansering senare i sommar! 

Några lästips:

En lyckad start, inklusive Välkomstaktiviteter vid Stockholms universitet.

Athena - Lärplattform där du som är registrerad på en kurs och har aktiverat ditt universitetskonto hittar schema, anvisningar, kursmaterial, inlämningsuppgifter med mera. Tips: Ladda ner appen Itslearning till din mobil/läsplatta och ha Athena med dig vart du än går. Finns för både iPhone/iPad och Android.

IT för studenter. Samlingssida om olika Studie- och stödsystem såsom Universitetskonto, Athena, Ladok för studenter, Schema, programvaror och licenser, trådlöst nätverk via Eduroam, datorsalar, med mera. Få support när du kör fast.

Livet som student - om studentkårer, bostäder, Infocenter, studieplatser med mera.

Studera vid universitetet - om universitetsbiblioteket, rättigheter och skyldigheter, stipendier med mera.