Christin Mellner
Christin Mellner

Christin Mellner, fil. dr vid Psykologiska institutionen, beviljas 3 500 000 kronor för att undersöka ledares villkor i gränslöst arbete, hur ska chefen hålla på sikt? Vad behövs för att vilja, kunna och orka vara ledare idag? Studien omfattar chefer inom både privat och offentlig sektor.

Dagens gränslösa arbetsliv ställer höga krav på både medarbetare och chefer. De arbetar ofta under osäkra och oförutsägbara förhållanden. Ledarrollen blir därmed viktig för trygghet, hälsa och motivation på arbetsplatsen. Samtidigt ökar stressen bland chefer och omsättningen är hög.

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd


AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning