Hellen Vergoossen Foto: Psykologiska institutionen
Hellen Vergoossen

Den populärvetenskapliga tidskriften "Forskning & Framsteg" beskriver studien i en artikel publicerad den 18 januari.

Det är sällan som språket får nya pronomen, så under några etableringsår kring 2012-2015 innan betydelsen hade satt sig, upplevde många att ordet var svårläst. 2015 kom ordet med i Svenska Akademins ordlista och har börjat användas mer i offentliga sammanhang.

I den aktuella studien konstaterar forskarna nu att försökspersonerna nästan inte alls hakar upp sig på ordet längre. Dock noterar de att försöksgruppen var relativt homogen och ytterligare studier behövs med försökspersoner ur fler åldersgruper och med annan kulturell bakgrund.

Läs hela artikeln i Forskning & Framsteg

Dagens Nyheter syftar till samma forskning i en språkkrönika den 24 januari.

Referens till originalartikeln: Vergoossen, H.P., Pärnamets, P., Renström, E.A., & Gustafsson Sendén, M. (2020). Are New Gender-Neutral Pronouns Difficult to Process in Reading? The Case of Hen in SWEDISH. Frontiers in Psychology, 1:574356. doi: 10.3389/fpsyg.2020.574356

Läs mer om Hellen Vergoossen