Att skriva högskoleprovet ger dig ytterligare en chans att komma in på den utbildning du sökt. Provet mäter dina förutsättningar att klara av högskolestudier och ges två gånger om året – vår och höst.

Ett högskoleprovsresultat ersätter inte behörighetskraven. Du måste fortfarande vara behörig till utbildningen du sökt för att kunna konkurrera om en plats.

Högskoleprovet hösten 2020 äger rum 25 oktober

Anmälan är öppen mellan 25 september och 1 oktober.

Endast personer som inte har ett tidigare giltigt resultat får skriva provet och antalet platser är begränsat.

Läs mer om höstens högskoleprov på su.se/utbildning