Motivering

Docent Gunilla Berglund prisad för pedagogiska insatser, här med diplom
Docent Gunilla Berglund

Gunilla Berglund har undervisat och handlett i kognitiv beteendeterapi på Stockholms universitet under större delen av 2000-talet. Hon har ansvarat för det handledda klientarbetet på psykolog-och psykoterapeutprogrammet och utvecklat den omtyckta KBT-kursen på psykologprogrammets termin 7. Gunilla har handlett ett stort antal examensuppsatser och har på så sätt också inspirerat studenter till fortsatt kunskapssökande inom kognitiv beteendeterapi.

Gunillas sätt att arbeta med formativ bedömning och kliniska tillämpningsexaminationer gör henne till en pedagogisk förebild för kollegor. Hennes omdömesgilla men vänliga sätt att bemöta studenter har gjort henne till en omtyckt lärare och handledare, och hon har också erhållit Psykologiska Ämnesrådets pris för bästa lärare. Hon har samordnat och stöttat de kliniska handledarna och många gånger fungerat som "superhandledare" för mindre erfarna kollegor.

Gunilla nomineras till pedagogiska priset då hon förtjänstfullt har spridit sin pedagogiska gärning över flera nivåer av utbildning inom såväl klinisk tillämpning som gällande forskning inom kognitiv beteendeterapi.

Läs mer om priset hos Beteendeterapeutiska föreningen