Psykologiska institutionens lokaler fortsätter att vara låsta första halvan av vårterminen också, enligt ett förnyat beslut den 19 januari. Om inget dramatiskt händer så är risken stor att det förlängs över hela terminen.

Stängningen gäller även studentlokalen Lejonkulan i Frescati Hagväg 8 (även om den inte är institutionens ansvar).
 

Vår i Hagen