Fredrik Jönsson, porträtt Foto: Datorenheten/HD
Biträdande prefekt Fredrik Jönsson

Beslutet gäller från och med den 21 maj 2019, och nuvarande studierektorn för forskar- och avancerad nivå Fredrik Jönsson är den person som kommer axla uppdraget. Bakgrunden är att Psykologiska institutionen växer varför prefekt Håkan Fischer bedömer att det är nödvändigt med en förstärkning i ledningsfunktionen.

- Jag välkomnar och ser fram emot ett fortsatt, men fördjupat samarbete i ledningsfrågor med Fredrik Jönsson, säger Håkan Fischer.