Anslagsbeloppet är på 800 000 kr för ett år.

Läs mer om Fredrik Jönsson

 

Associate Professor Fredrik Jönsson has been granted a one year project grant from Region Stockholm for the research project "Prevention av stress och arbetsrelaterad psykisk ohälsa hos yrkesverksamma med ADHD".

The grant amount is SEK 800,000.

Read more about Fredrik Jönsson