Professor Magnus Sverke
Professor Magnus Sverke

Syftet med projektet är att undersöka hur anställda, men även chefer, företagsledare och fackliga organisationer, ser på individuell lönesättning och studera vad olika aspekter i lönesättningen betyder för arbetsmotivation. Projektet kommer också att utvärdera effekter av olika interventioner för att öka legitimiteten i lönesättningen.

Läs mer om Magnus Sverke.