NOWSTARS: Nya sätt att arbeta

Ledare för programmet är professor Magnus Sverke och i styrgruppen sitter även professor Petra Lindfors och nyblivna professorn Claudia Bernhard-Oettel.

I den större forskargruppen finns även forskare från Karolinska Institutet och Uppsala Universitet.

Programmet har också en vetenskaplig referensgrupp och en referensgrupp bestående av representanter från arbetsmarknaden. Dessutom kommer varje projekt att inom kort ha sin egen referensgrupp bestående av personer från olika delar av arbetsmarknaden.

Forte beviljade 2019 medel motsvarande 8,7 MSEK för de tre första åren för forskningsprogrammet.

Lär mer om programmet och de ingående projekten på den nya webbplatsen.