Den 2 november har Vetenskapsrådet beslutat om projektbidrag inom Humaniora och Samhällsvetenskap. Några bidrag har sökts ifrån och därför gått till andra lärosäten, men forskarna eller forskningen kommer helt eller delvis bedrivas vid Psykologiska institutionen, då två av forskarna nu har postdoktoranställningar hos oss.

Se även: Forskning om anknytning och minne får projektbidrag från VR

Läs mer om alla beviljade bidrag på vr.se

 

Andreas Frick
Andreas Frick

Andreas Frick, Uppsla Universitet och postdoktor vid Psykologiska institutionen, beviljas 4.200 tkr över 4 år för projektet Koffein och ångest: En multimodal PET/fMRI-studie av paniksyndrom. [2017-01674]

Andreas Frick har nyligen även beviljats projektbidrag från Riksbanken Jubileumsfond med 3.177 tkr för projektet Rädslor och hjärnans mognad. [P17-0256:1]

Läs mer om Andreas Frick och Fricks forskningslabb.


 

Armita Golkar
Armita Golkar

Armita Golkar, Karolinska Institutet och postdoktor vid Psykologiska institutionen, beviljas 2.046 tkr över 3 år för projektet Social reglering av stress och rädsla. [2017-02210]

Läs mer om Armita Golkar och Golkars forskningslabb.

 

 

 

 

Medsökande i ytterligare projekt som beviljats medel

Maria Larsson
Maria Larsson

Professor Maria Larsson är medsökande till Erika Laukka vid KI/Aging Research Center, som beviljats 2.400 tkr över 3 år för projektet Longitudinella luktförändringar i åldrandet. Vad predicerar ett försämrat luktminne? [2017-01759]

Läs mer om Maria Larsson.
 

 

 

 

Docent Lilianne Eninger är medsökande till Janna Gottwald vid Uppsala Universitet, som beviljats 3.300 tkr över 3 år för projektet Samspelet mellan motorik och exekutiva funktioner under de första två åren. [2017-01504]

Läs mer om Lilianne Eninger.