Marie Gustafsson Sendén
Marie Gustafsson Sendén

Projektet som får finansiering är ”G-Versity” och adresserar socialpsykologiska och organisationspsykologiska aspekter av jämställdhet och mångfald genom livet och i olika europeiska samhällen. Forskningsledare är Sabine Sczesny vid Berns Universitet, Schweiz. Marie Gustafsson Sendén är ansvarig forskare vid Stockholms universitet.

Forskningsgruppen kommer att rekrytera doktorander för att genomföra forskningen från 2021 till 2025. Marie Gustafsson Sendéns arbete i projektet kommer att fokusera på organisationers interventioner vad gäller jämställdhet och mångfald.

Projektet tilldelas totalt 4 108 234 € och omfattar nio partners från åtta länder.

MSCA är EU:s forskningsmobilitetsprogram och syftar till att säkerställa excellent och innovativ forskning genom att öka internationellt utbyte och stödja forskarnas karriärutveckling.

Läs mer om Marie Gustafsson Sendén