2/10 kl. 18.00 Petra Lindfors, professor i psykologi

Tid för balans i livet?

Foto: Petra Lindfors
Foto: Petra Lindfors

I Sverige kombinerar många kvinnor och män yrkesarbete med familjeliv. Ibland kan det vara både utmanande och stressigt att få tiden att räcka till och balansera mellan olika delar av livet. Det finns variationer i hur mycket tid kvinnor och män ägnar åt yrkesarbete, hushålls­arbete, barn och omsorg om andra anhöriga. Frågan är om sådana variationer är kopplade till stress, hälsa och välbefinnande bland kvinnor och män? Går det att nå en hälsosam balans och i sådana fall hur? Det är frågor som kommer att diskuteras utifrån aktuell forskning från Stockholms universitet.

 

6/11 kl. 18.00  Mats Nilsson, professor i psykologi

Att se med hörseln

Många blinda personer har utvecklat förmågan att upptäcka föremål med hörseln. Ofta sker sådan "ekolokalisering" genom att aktivt avge klickljud och sedan lyssna efter hur ljudet reflekteras från föremål i närheten. Det finns häpnadsväckande exempel på personer som tränat upp denna förmåga till den grad att de obehindrat kan cykla eller åka rullskridskor. Med många ljudexempel beskriver denna föreläsning aktuell forskning kring mänsklig ekolokalise­ring. Forskningen berör såväl grundläggande frågor om hörselsinnets funktion som praktiska frågor om hur ekolokalisering kan tränas upp hos personer som nyligen förlorat synen.

 

4/12 kl. 18.00  Marie Gustafsson Sendén, fil.dr i psykologi

Hen, han och hon - biologi, identitet och språk

Vad är biologiskt kön? Vilken betydelse har kromosomer och hormoner för könsutveckling? Varför är kön en så viktig kategori för oss i våra kontakter med andra? Stämmer könsstereo­typerna? Hur syns fördomar om kön och könsidentiteter i vårt språk? När hen infördes i Svenska Akademins ordlista år 2014 blev Sverige först i världen med tre pronomen för människors könsidentitet. Föreläsningen tar utgångspunkt i aktuell forskning om både kön och språk och tar upp frågan om språket i sig kan påverka jämställdheten.

 

Tid: Klockan 18.00.

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Fri entré, det är bara att dyka upp!

Välkommen!