Docent Sabina Cehajic-Clancy har beviljats projektbidrag om 5,3 miljoner kr från Vetenskapsrådet för projektet "Pro-social reglering av intergruppsrelationer genom moraliska exempel: Från mekanism till mänskligt beteende".

Docent Armita Golkar har beviljats projektbidrag om 5,7 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för projektet "(O)trygghet i tonårshjärnan".

Julie Lasselin har beviljats projektbidrag om 3,75 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för projektet "Ta vara på vårdgivarens beteende för att förbättra hälsoutfall: en experimentell, randomiserad, kontrollerad crossover-studie".

Professor Maria Larsson har som medsökande beviljats projektbidrag om 4,8 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för projektet "Luktfunktion, kognitivt åldrande och demens". Huvudsökande är Erika Laukka vid Karolinska Institutet.

Dessutom har tidskriften Scandinavian Journal of Work and Orgnizational Psychology med professor Claudia Bernhard-Oettel som chefsredaktör erhållit ett tidskriftsbidrag om 300.000 kr.

Läs mer