De första dagarna är det huvudsakligen förberedelser och inspelningen börjar den 25 juni och fortsätter till och med den 28 juni följt av nedmontering och städning den 29 juni.

Under inspelningsdagarna ombeds vi att inte röra oss i de delar av byggnaden där inspelningen äger rum, exteriört vid stora entrén samt större delen av plan 1. Använd alltså i första hand det lilla trapphuset med ingång från baksidan dessa dagar, och parkera inte heller på framsidan av huset, utan helst nedanför kullen.