En internationell expertpanel diskuterar desorganiserad anknytning. Filmen är tänkt att vara informativ för praktiker och kliniker, och för att stävja missbruk av anknytningsteori t.ex. i socialtjänstens utredningsarbete.

Flera av personerna i panelen, i synnerhet Alan Sroufe och Mary Dozier, är världsledande forskare inom området. Dr Robbie Duschinsky från Cambridge University leder samtalet. Filmen är drygt 35 minuter lång.

Läs mer om Pehr Granqvist

Se fler filmer från UC Berkeley Events