Niklas Hansen. Foto: Orasis fotot/Stockholms universitet
Niklas Hansen. Foto: Orasis fotot/Stockholms universitet

En klapp på axeln eller ett "bra jobbat!" från en kollega eller chef leder till ökat välmående för medarbetare. Men erkännanden som ökat handlingsutrymme i kombination med löneförhöjning, verkar betyda mest för anställdas motivation och välmående.

Läs hela artikeln på www.tcotidningen.se

 

Referens till orginalartikeln:

Hansen, N., & Hermansson, D. (2013). Erkännandets uttrycksformer och konsekvenser: En kvalitativ fallstudie på en arbetsplats. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 19, 55-71.