Under våren 2019 genomfördes en pilotstudie där en nyutvecklad internetbaserad psykodynamisk behandling (I-PDT) prövades mot ett mindre omfattande stöd över internet. I-PDT syftar till att hjälpa ungdomarna att förstå och hantera sina känslor bättre samt förstå hur depressionen, svåra känslor och relationsmönster hänger samman.

Det är huvudsakligen doktoranderna Jakob Mechler och Karin Lindqvist, båda kliniskt verksamma psykologer, som utvecklat det tio veckor långa behandlingsprogrammet, som består av självhjälpsmaterial i form av text, film och övningar. Varje deltagare har också veckovis chatt- och meddelandekontakt med en egen behandlare.

 

Preliminära resultat

Karin och Jakob presenterar preliminära resultat vid en internationell forskningskonferens (SPR)
Karin och Jakob presenterar preliminära resultat från projektet vid en internationell forskningskonferens (SPR)

De preliminära resultaten från den första studien är mycket lovande. Ungdomarna i behandling erhöll, i jämförelse med de som bara fick stöd, en stor effekt på depression. Analyserna tyder på att de också fått betydande minskning av ångest samt ökad förmåga till emotionsreglering och självmedkänsla i jämförelse med kontrollgruppen. Fler av de behandlade fick en betydande reduktion (halvering) av symtom jämfört med de som erhöll stöd (50% mot 13%) och de blev också i högre utsträckning fria från depression (35% mot 8%).

 

Ungdomar sökes till en ny studie

Det är nu dags för huvudstudien i ERiCA-projektet. Det är en stor randomiserad studie där I-PDT prövas mot en redan evidensbaserad behandling för tonårsdepression – internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (I-KBT). Studien testar antagandet att I-PDT inte har sämre effekt än I-KBT. Till denna studie kommer drygt 200 deprimerade ungdomar att tas emot och den vänder sig till åldersgruppen 15-19 år.

Studierna i ERiCA-projektet bygger på att ungdomar själva anmäler sitt intresse på projektets hemsida och fyller i ett antal screeningformulär. De som ser ut att tillhöra målgruppen blir sedan kontaktade per telefon för en diagnostisk intervju. Anmälan är öppen från och med nu.

Mer information om studien och möjlighet för ungdomar att anmäla sig finns på www.erica.nu.

Vi vill gärna ha hjälp att sprida information om projektet. Om du vill hjälpa oss, maila gärna karin.lindqvist@psychology.su.se så får du information och material, digitalt eller i pappersform.

 

 

Om projektet

ERiCA-projektet leds av docent Björn Philips och i projektledningen ingår även professor Per Carlbring, medan Karin Lindqvist och Jakob Mechler är doktorander i projektet. Från Psykologiska institutionen ingår även docent Robert Johansson i projektgruppen. Dessutom deltar ett antal studenter på psykologprogrammets sista terminer, och projektet kommer även att leda till flera examensuppsatser.

ERiCA genomförs tack vare ett femårigt forskningsanslag från norska Kavlifonden. Projektet bedrivs i nära samarbete med Linköpings universitet och professor Gerhard Anderssons forskargrupp. Hela forskargruppen i ERiCA-projektet inbegriper även forskare från flera andra universitet, bland annat från University College London och Universitetet i Oslo.