Dr Denis Mukwege, Panzisjukhuset

Här följer några länkar för dig som vill läsa mer:


Om Denis Mukwege på Wikipedia


Tidigare artiklar om Mukwege på Psykologiska institutionens webb: