Claudia Bernhard-Oettel
Claudia Bernhard-Oettel

Claudia Bernhard-Oettel har varit universitetslektor och forskare vid Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi. Sedan hösten 2018 har hon även varit biträdande studierektor.

Bernhard-Oettel disputerade 2008 med en avhandling om alternativa anställningsformer såsom deltidsarbete och tillfälliga anställningar i relation till individfaktorer, hälsa och arbetsrelaterade attityder. Idag berör hennes forskning frågor om tillfälliga anställningar och deltidsarbete, arbetslöshet, kompetenstransfer och arbetsplatsbyten, anställningsbarhet, vägar in i arbetslivet och arbetsplatsinlåsning, samt arbetsvillkor för egenföretagare, fairness och justice i förhållande till arbetsplatsrelaterade attityder, beteenden, hälsa och välbefinnande.

Som nybliven professor kommer Bernhard-Oettel arbeta med ett nytt forskningsprogram som heter NOWSTARS (New Organization of Work in Self-employment, Temporary Agency, Academia, and Retail in Sweden) samt med att utveckla tidskriften Scandinavian Work and Organizational Psychology.

Läs mer om Claudia Bernhard-Oettel