Anslagsbeloppet är på totalt 1 350 000 kr för två år.

Läs mer om Cecilia Stenfors

 

Associate Professor Cecilia Stenfors has been granted a project grant from Region Stockholm for the research project "Läkare och människa – prevalens av psykisk ohälsa bland svenska läkare samt dess orsaker och följder".

The grant amount is SEK 1,350,000 over two years.

Read more about Cecilia Stenfors