Hämtat från förlagsinformationen:

Bokframsida: Anknytningsteori, 2a upplagan

Anknytningsteorin är en av de viktigaste teorierna om nära relationer. Den beskriver betydelsen av tidiga anknytningserfarenheter för den fortsatta utvecklingen av nära
känslomässiga relationer under barndom, tonår och vuxenliv. Denna andra utgåva av grundboken Anknytningsteori tar upp den senaste anknytningsforskningen och beskriver hur anknytningen utvecklas från vaggan till graven.

Den är grundligt reviderad och utökad med bland annat flera uppdaterade kapitel från Anknytning i praktiken, exempelvis om desorganiserad anknytning, anknytningsbedömningar i olika åldrar samt anknytningsbaserade interventioner. Nya kapitel som tillkommit behandlar bland annat genetik och kultur. Boken ger således en heltäckande och aktuell presentation av anknytningsteorin och flera av dess tillämpningar.

Anknytningsteori är skriven för studerande och yrkesverksamma inom psykologi, psykiatri, vård, medicin, socialt arbete och pedagogik samt för vidareutbildningar i psykoterapi.

Läs mer om boken på www.nok.se

Uppdatering oktober 2020: Lyssna på ett podsamtal om boken på larafranlarda.com