Bo Sigrell, jubeldoktor 2019 Foto: Privat
Bo Sigrell, jubeldoktor Foto: Privat

Efter sin pensionering som studierektor för den statliga psykoterapeututbildningen vid dåvarande traditionstyngda Psykoterapiinstitutet, kom Bo Sigrell som vikarierande universitetslektor till Psykologiska institutionen 2002.

Bo Sigrell blev för oss kollegor, som i det skedet började bygga upp Stockholms universitets första legitimationsgrundande psykoterapeututbildning, till ovärderlig hjälp med all den erfarenhet han bidrog med. Inte bara det – han bidrog på alla sätt till inspiration och välgörande fin kollegial anda.

År 2006 utnämndes Bo Sigrell till professor vid Psykologiska institutionen för hans unika erfarenheter som psykolog, lärare och forskare.

 

Pionjär

Tjugotre år gammal utexaminerades Bo Sigrell som folkskollärare i Karlstad. En kort tid därefter blev han praktikant på Barnbyn Skå med all den lärdom som där fanns att hämta i Gustav Jonssons banbrytande arbete. Bo Sigrell gick vidare med sina studier till psykolog och psykoterapeut/psykoanalytiker. Han disputerade 1969 på en avhandling om grupper i psykoterapi och grupprocesser och blev utifrån en förtjänstfull avhandling samtidigt docent vid Stockholms universitets Pedagogiska institution. Sigrell hörde till pionjärerna vad gäller fördjupade studier och forskning om psykodynamiskt inriktad psykoterapi. Denna tradition fullföljde han som forskarhandledare.

 

Stadshuset, Blå hallen: Doktorspromovering 2019-09-05
Doktorspromovering. Foto: Ingmarie Andersson/SU

 

Tongivande för psykoterapeututbildningar

Under ett antal år var Bo Sigrell lektor på Socialhögskolan. Han blev tillfrågad om att bidra till den statliga Psykoterapiutredningen, som i mitten på 1970-talet kom med förslag till hur psykoterapeututbildningar på olika nivåer skulle utformas liksom hur legitimation skulle knytas till utbildningsnivå. Den statliga psykoterapeututbildningen som Bo Sigrell 1978 blev studierektor för, kom att utgöra modell för övriga legitimationsgrundande utbildningar i psykoterapi och kravet för psykoterapeutlegitimation.

 

Inspirerande forskningshandledare och författare

Bo Sigrell har varit en inspirerande forskningshandledare för ett stort antal doktorander liksom deltagit som sakkunnig i såväl betygsnämnder som i akademiska utlåtanden vad gäller utnämningar till docent- och professors behörigheter inom akademin. Bo Sigrell har gett ut ett ansenligt antal böcker såväl vad gäller kurslitteratur som skönlitteratur/biografi. Alltid med en skärpa och ödmjukt mänsklig botten för att göra sina texter tillgängliga.

Genom Marie-Louise Ögren Blomén

 

Fotnot: Jubeldoktor innebär att man tog doktorsgraden för 50 år sedan!