Per Carlbring, Philip Lindner och Jonas Ramnerö beviljas anslaget för att genomföra tre experimentella studier som:

  1. undersöker till vilken grad denna nya inlärningsprincip och tillhörande exponeringsmetod är effektiv i att minska dysfunktionellt spelande;
  2. undersöker hur väl den nya exponeringsmetoden generaliseras beroende på sammanhang och när beteendet lärdes in; samt
  3. prövar effekten av fyra nya varianter av denna exponeringsmetod som realistiskt skulle kunna implementeras som tjänst på nätspelsidor för hjälpsökande.

Läs mer på www.carlbring.se