När det gäller vår fysiska hälsa värdesätts patientsäkerheten högt i Sverige, men när det kommer till våra psykiska problem kan vem som helst sätta upp en egen terapimottagning och börja behandla patienter. Detta trots att bland annat författarnas egen forskning visar att 5-10% av alla patienter till och med försämras av psykologisk behandling.

– Detta understryker vikten av att reglera vem som får behandla psykiatriska tillstånd även utanför hälso- och sjukvårdens område, precis på samma sätt som för kroppsliga sjukdomar. Det skriver Alexander Rozental, Per Carlbring och Gerhard Andersson på DN Debatt den 22 juli 2017 och fortsätter med att ge regeringen ett par råd:

  1. Undersök förutsättningarna att juridiskt begränsa vem som får bedöma, behandla samt ge rekommendationer till människor som lider av psykisk ohälsa.
  2. Satsa större resurser på psykologisk behandling inom den reguljära sjukvården, det vill säga ge ett tillskott till landets vårdcentraler och psykiatri för att anställa och vidareutbilda personal med rätt utbildning och kompetens för att möta dem som mår dåligt.

Läs hela artikeln samt repliker på DN Debatt.

Läs mer om Alexander Rozental.

Läs mer om Per Carlbring.