Tommie Forslund Foto: Psykologiska institutionen/HD
Tommie Forslund, postdoktor

Tommie Forslund skrev huvudsakligen sin doktorsavhandling vid Uppsala Universitet, men med handledning av och i samarbete med professor Pehr Granqvist vid Psykologiska institutionen, SU.

Priset delas ut vartannat år sedan 2013 i samband med International Attachment Conference (IAC), som hölls i juli i år i Vancouver, Kanada.

SEAS är en organisation som arbetar för spridning och användning av reliabla och valida anknytningsmetoder för förbättring av forskning och klinisk praxis med syfte att förstå och stötta trygghet hos barn, familjer, och i samhället.

Läs mer om priset och SEAS.

Läs avhandlingen (PDF, från DiVA vid Uppsala Universitet)

Läs mer om Tommie Forslund.