Alexander Rozental
Alexander Rozental

Alexander Rozental förklarar bland annat skillnaden mellan ett mer vardagligt uppskjutande och när det blir ett sådant problem att det kan kräva hjälp från en psykolog. Dessutom tar han upp några av de senaste forskningsrönen på området, bland annat en nyligen publicerad studie i tidskriften Behavior Therapy där studenter med svår prokrastinering fick behandling via Internet eller i grupp – i båda fallen utifrån kognitiv beteendeterapi. Bakom studien står flera medarbetare på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, vilken visar på goda resultat såväl på kort som lång sikt.

Länk till artikeln i Dagens Nyheter Hälsa (som dock kräver en prenumeration): www.dn.se/livsstil/halsa/sa-blir-du-kvitt-ditt-uppskjutarbeteende/

Länk till den vetenskapliga artikeln i Behavior Therapy: www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005789417300898

Alexander Rozental föreläser om prokrastinering hos Lidingö församling nu på onsdag 27/9 klockan 19.00 – gratis entré: lidingoforsamling.se/kalendarium/foredrag-pa-sta-anna-med-alexander-rozental/